قوانین و مقررات

اپلیکیشن زون برای حریم خصوصی شما اهمیت زیادی قائل است. سیاست‌های حریم خصوصی، نشان می‌دهد که ما کدام دسته از اطلاعات شما را دریافت یا ذخیره می‌کنیم و چگونه از این اطلاعات استفاده می‌کنیم. در نظر داشته باشید که شما با استفاده از خدمات زون با عملکرد ما در زمینه حریم خصوصی که شیوه آن در ادامه توضیح داده می‌شود، موافقت می‌کنید.

کلیه کاربرانی که قصد بهره‌گیری از سامانه زون را دارند، باید مفاد این توافق‌نامه را به دقت مطالعه نموده و سپس اقدام به استفاده ویا ثبت نام کنند. بنابراین ثبت نام در سامانه و پرداخت صورت حساب در آن به منزله مطالعه و قبول شرایط خرید و عضویت و قوانین و مقررات مربوطه است.

 سامانه زون قادر خواهد بود که این قوانین را در هر زمان تغییر داده یا بروزرسانی کند. هر ویژگی جدید مانند انتشار ابزار و منابع جدید که برای بهبود و تقویت خدمات این سامانه افزوده شود مشروط به این قوانین خواهد بود. نقض هر یک از مفاد زیر می‌تواند به بسته شدن حساب کاربری اعضا منجر شود.